יום שישי, 13 ביוני 2014

3.כתיבת דוקטורט (1 מתוך 10)

(3)א. סוגי עבודות דוקטור

עבודות הדוקטור נחלקות, באופן גס, לאלו המבוססות על עבודה עצמית ולאלו המבוססות על שיתוף פעולה של תלמיד או של מספר תלמידים עם מנחה. עבודות הדוקטור מהסוג הראשון, בהם מתמקד מדריך זה, אופייניות למדעים העיוניים (פרט למספר יוצאי דופן כגון פסיכולוגיה ולעתים כלכלה). מחקרים אלו נכתבים על פי רוב כגוף מחקר אחד מגובש, בו מנסים להוכיח, על סמך ממצאים ופרשנות להם, טענה תיאורטית מרכזית ותת-טענות הנובעות ממנה. במקרים אלו, גם אם המחקר שייך לתחום המחקר הכללי יותר של מנחה העבודה ומושפע ממנו, הוא נכתב ומבוסס בנפרד ובאופן עצמאי.
המחקר מן הסוג השני, המתאים בעיקר למדעים הניסויים, מתמקד בדרך כלל בהוכחה אמפירית של תת-טענה תיאורטית אותה מעלה המנחה, כחלק מפרויקט המחקר הכללי שלו. מחקר מסוג זה, נכתב בדרך כלל כמספר מאמרים הקשורים לנושא מסוים (המתאים למשל לשלושה ניסויים דומים או עוקבים), שהמנחה והתלמידים חתומים עליהם יחד ושלתלמיד המגיש אותו חלק מהותי בכתיבתם.
כיוון שהתחומים המשיקים למדעים המדויקים שייכים בעיקר למדעי החברה (כמו פסיכולוגיה אמפירית, סטטיסטיקה וכלכלה), אפשרות כתיבת "דוקטורט מאמרים" מוכרת יותר והופכת לריאלית יותר, לפחות במסגרות האקדמיות בארץ, בפקולטות למדעי החברה. במדעי הרוח, לעומת זאת, עדיין שרירה התפיסה לפיה הדוקטורט הוא ספרם הראשון של התלמידים הכותבים אותו ולכן עליו להיכתב כמקשה אחת וללא שיתוף כלשהו של המנחה, פרט להנחייה. שיטת ביניים, המוצעת לעיתים כמיצוע בין הדוקטורט המסורתי לדוקטורט מאמרים, היא קבלת מאמרים שפורסמו על ידי תלמידי מחקר כחלק אינטגראלי מן הדוקטורט המוגש על ידם. שיטה זו אינה "חוסכת" את הצורך לכתוב דוקטורט. יתרונה היחיד הוא האפשרות לפרסם חלקים מן הדוקטורט כמאמרים עצמאיים, עוד לפני שהדוקטורט מוגש. כיוון שרשימת פרסומים הנה סעיף מהותי בקורות החיים של תלמידים השואפים לקריירה אקדמית, מאפשרת שיטה זו לשמור על רף פרסומים המתקרב לזה של תלמידי מחקר במדעים המדויקים.
כאמור, מדריך זה מתרכז בקשיים המתלווים לכתיבת עצמאית של הדוקטורט, כתיבה המתאפיינת בעבודה עצמית ובבדידות מחקרית ולכן העצות בפרק זה מתאימות יותר למי שכותב עבודת דוקטורט "מסורתית". יחד עם זאת, כיוון שתלמידי מחקר מבלים את ימיהם (ולעתים את לילותיהם) במעבדות ומול מצגי מחשב, והממשק שלהם עם המנחה אינו יומיומי, העצות שלהלן עשויות להיות רלבנטיות גם להם.

כדי לעבוד לסעיף הקודם - מבוא - לחץ כאן

כדי לעבור לסעיף הבא - היום יום השוחק - לחץ כאן

אין תגובות: