יום שבת, 31 במאי 2014

2. מנחים והנחייה (2 מתוך 10)

(2)ב. הנחייה מרובה

כאמור, ברוב המקרים לא נמצא מורה אחד המסוגל לגלם את כל התפקידים שלעיל, גם אם הוא מעוניין בכך. מסיבה זו ניתן לחפש חברי סגל נוספים היכולים לסייע לתלמיד. בדרך כלל מודגשים יתרונותיה של הנחייה מרובה שכזו. למשל, בעוד חבר סגל בכיר עשוי לסייע יותר בהשגת הזדמנויות מקצועיות, חבר סגל זוטר עשוי להיות מעודכן יותר בהתפתחויות מחקריות.  יתרון נוסף במצב עניינים פחות אידאלי הוא שהנחייה מרובה עשויה לעזור לתלמידים שאחד המנחים שלהם אינו מסייע להם. חשוב לזכור שלמרות מחויבויותיהם הרבות של חברי סגל, רבים מהם מעוניינים לשמש כמנחים ויוצאים נשכרים מכך, למרות שאינם משתכרים עבור הנחייתם. מסיבה זו, לא כל כך קשה להשיג שני מנחים.

על אף האמור לעיל, יש לזכור שלמנחים שונים טעמים שונים המגולמים בדרישות שונות, ואף סותרות, מתלמידי המחקר. הדבר עשוי לתסכל, לעכב את המחקר והכתיבה ובמקרים חריגים, אף לשתקם. כלל אצבע להימנע ממצבים כאלו הוא לוודא שהמנחים אינם יריבים ושהם מעריכים זה את זה.

כדי לחזור לסעיף הקודם - תפקידי המנחה - לחצו כאן
כדי להמשיך לסעיף הבא - בחירת מנחה - לחצו כאן

אין תגובות: