יום שישי, 13 ביוני 2014

3.כתיבת דוקטורט (10 מתוך 10)

(3)י. השגת תמיכה כלכלית


·         התחילו מוקדם בחיפושים אחר מימון. אוניברסיטאות מציעות מספר מלגות ואפשרויות העסקה חלקיות כמתרגלים או עוזרי מחקר. מלגות ומענקים רבים מוצעים רק פעם בשנה. דאגו להתעדכן במועדים אלו זיכרו שמרגע הגשת מועמדות עשויים לעבור שישה חודשים עד לקבלת תוצאות סופיות
·         שאלו חברי סגל (ובעיקר מנחים), עובדי פקולטה, ותלמידי מחקר אחרים לגבי מלגות ומענקים אפשריים. בדקו אפשרויות מימון המפורסמות על ידי האוניברסיטה
·         נסו להשתלב במחקר קיים כעוזרי מחקר – תפקיד שגם יסייע לכם לפתח את נושא הדוקטורט וגם יעזור לכם לחוש מהו מחקר
·         עבור מלגה או מענק יש לכתוב הצעה ולכן כדאי לנסח לעצמכם את רעיונותיכם, כדי להפיק הצעה משכנעת. לעיתים קרובות יש צורך להתאים את נושא המחקר העתידי לנושא העניין של מציעי המלגה. בהקשר זה נסו לשמור על גמישות וזכרו שבסופו של דבר, כל דבר מתקשר לכל דבר ומה שנראה לכם תחילה כחסר קשר עשוי להתברר כמקורי וחשוב עבור מחקרכם. מאידך גיסא, מומלץ לשמור על ליבת הנושא שלכם, בה אתם מעוניינים, כדי לא להתחייב לחקור (ולהגיש דו"ח מחקר אודות) נושא שאינו מעניין אתכם, או שירחיק אתכם מהתקדמות בדוקטורט. במצב זה יהיה עליכם לבחור באחת משתי רעות: או שתבצעו מחקר צדדי זה שיעכב את התקדמות הדוקטורט שלכם, או שתתעלמו מהצהרותיכם הקודמות ותאכזבו את נותני המלגה
·         למרות האמור לעיל, נסו לפנות לכיוונים רבים ככל האפשר ולשמור על גמישות מקסימלית
·         כתבו את ההצעה לקהל לא מומחה, כיוון שהשופטים אינם מומחים בהכרח לתחומכם. הדגישו את מטרותיכם ואת חשיבותו של הנושא אותו אתם מציעים. פרטו את פתרונכם ככל הניתן וודאו שהוא הולם את הבעיות אותן הצגתם
·         על תסטו מהנחיות הכתיבה לפונים למלגה והקפידו להגישן בזמן
·         לעיתים נרתעים חוקרים צעירים מפנייה לכנסים עקב העלות הגבוהה הכרוכה בהשתתפות (נסיעה, מחיה, דמי רישום והוצאות נלוות). זכרו שניתן להשיג מימון ממקורות מגוונים החל מהמחלקה בה אתם לומדים, עבור בפקולטה ובמדור לתלמידי מחקר של המוסד אליו אתם משתייכים וכלה בכנסים עצמם. במקרה זה עדיף להירשם (ולהתקבל) לכנס ורק אז לחפש מקורות מימון. לעיתים, פנייה לגורם הנכון (פרופסור המשתתף בארגון הכנס למשל) עשויה לסייע לכם להפחית דמי רישום

כיצד לכתוב הצעת מחקר למלגה  

הצעת מחקר אותה כותבים כחלק מהתמודדות על מלגה, שונה מסיכום הצעת המחקר לדוקטורט בכמה אופנים. בראש ובראשונה, היא אינה עומדת בפני עצמה, אלא אמורה להתחרות עם הצעות אחרות. מכאן נגזר הצורך להבליט אותה כהצעה מצטיינת, העוסקת בתחום שבהקשרו מוצעת המלגה. כמו כן, ברוב המקרים יש לצרף להצעה מסמכים נוספים כגון גיליון ציונים, קורות חיים ומכתב פנייה אישי לשופטים. במכתב זה מצופים המועמדים למצב עצמם לא רק כחוקרים מבטיחים, אלא גם כאנשים העונים לקריטריונים של המלגה.
להלן מספר הצעות ורעיונות לשיפור ניסוח הצעת מחקר למלגה. בסעיף הבא הצעות דומות לניסוח מכתב הפנייה האישי:
·         קולות קוראים מגדירים לעיתים אפיונים טכניים (כגון אורך ושפת הגשה) ותוכניים להצעות המחקר שהם מבקשים לקבל. הקפידו לעמוד בתנאים אלו
·         כיוון שהצעת מחקר למלגה מוגבלת בהיקפה עליה להיות מדויקת
·         בהינתן הגבלת מקום זו, עדיף להצביע על שוני בין תופעות מאשר על קשר ביניהן. הדבר עשוי להבליט את הצעת המחקר שלכם, כיוון שרוב המחקרים עוסקים במציאת קשרים
·         יש להתאים את הצעת המחקר לתחום העניין של הקרן או המוסד נותני המלגה. במידת האפשר, יש להתאימן גם לתחומי העניין של השופטים. הכוונה אינה לשנות את נושא הכתיבה או את המסקנות, אלא להדגיש את הפנים הרלוונטיים מבחינת מציע המלגה, שנמצאים (לפחות באופן פוטנציאלי) בנושא המחקר שלכם. אם מחקר עוסק בהתקבלות כתבי דרווין בארצות הברית, ניתן להציג אותו, בהתאם לעניין, כמחקר העוסק ביחס שבין ביולוגיה לאידיאולוגיה, בתנועות חילון בארצות הברית, ברקע השמרני של דרווין ששב ומפציע בפרשנות של כתביו כנותני לגיטימציה לקולוניאליזם או בהשפעות בריטיות על השיח הציבורי בארצות הברית לאחר מלחמת האזרחים
·         בנוסף לכך, כדאי גם להשתמש במושגים מהתחום בו מתעניין הגוף נותן המלגה, אך יש לערוך שימוש זה בזהירות, כך שהמושגים ישתלבו באופן אורגני בהצעה
·         כיוון שהשופטים אינם בהכרח מומחים בתחום שלכם, על ההצעה להוכיח את הבקיאות שלכם בתחום מבלי להשתמש בז'ארגון פנימי ובאופן בהיר לאדם המשכיל הממוצע
·         אל תגזימו בחשיבות הרעיון שלכם לתחום אותו אתם בודקים, אולם על תצטנעו. במוסדות אקדמיים אמריקאיים, או כאלו הפועלים בשיטה זו, שימוש בשמות תואר כגון "מרתק" או "רב חשיבות" בהצעות מחקר נפוץ והימנעות משמות תואר כאלו נתפסת כצניעות שאינה במקומה או כחוסר התלהבות מנושא המחקר
·         לאחר שכתבתם את ההצעה, בקשו מהמנחה, מעמיתים ומקרובים לקרוא אותה ולבחון האם היא ברורה ומעניינת. אם ההצעה אינה נכתבת בשפת האם שלכם, תנו לעורך מקצועי להגיה אותה
·         חזרו להצעה לאחר המשוב שקיבלתם ולאחר שהתרחקתם מכתיבתה לזמן מסוים, ועירכו אותה
·         שילחו את ההצעה בזמן

כיצד לכתוב מכתב פנייה או מכתב מצורף (application/cover letter)

שופטים קוראים בדרך כלל עשרות, מאות ולעתים, כשמדובר במלגות נחשקות, אף אלפי בקשות למלגות. סביר להניח שלפחות למחצית המועמדים נתונים טובים המצוינים בקורות חייהם והצעות מחקר מעניינות. כדי לאפשר למועמדים להתבלט ולא פחות חשוב מכך – לפנות באופן ישיר לשופטים – כוללות רוב הפניות למלגות גם מכתב אישי המופנה לשופטים. כיוון שהשופטים מעוניינים לחוש שמבקש המלגה מתעניין בדעתם ולא רק בכסף עליו הם ממונים וכיוון שהם עצמם מחפשים דרכים לצמצם את מספר המועמדויות הרלוונטיות, יש להתייחס ברצינות למכתב זה ולעתים אף לראות בו את המסמך העיקרי המצורף לבקשת המלגה.
·         לפני כתיבת הפנייה האישית ערכו מחקר: נסו לברר
o       מהי מטרתה המדויקת של המלגה ושל הממנים אותה
o       מהם הקריטריונים החשובים ביותר לזכייה במלגה
o       מי קורא את המכתב המצורף שלכם (אדם בודד או קבוצה, חבר שופטים קבוע או משתנה ומהם תחומי המחקר שלהם)
·         כדי לערוך מחקר זה ניתן
o       לקרוא את החומר המונפק על ידי הקרן המממנת
o       לפנות אל איש הקשר של המלגה ולנסות לדלות ממנו (בעדינות!) פרטים נוספים מעבר לחומר הכתוב
o       לשאול חוקרים ועמיתים המכירים את המלגה, בדגש על מלגאי עבר או שופטי המלגה אם הם מוכרים לכם. אל תפנו אליהם אם אינם מכירים אתכם, אלא בדרך עקיפה מאוד שאינה מסגירה כי אתם יודעים שהם השופטים. לעיתים, בהתחשב באישיות השופטים, עדיף לא לפנות אליהם כלל דווקא אם אתם מכירים אותם. במקרה כזה ניתן להיעזר באנשי קשר, בדגש על המנחים שלכם
·         אחת ממטרותיו העיקריות של המכתב האישי, במיוחד עם הוא מופנה למוסד אמריקני או כזה שהתרבות האמריקנית אינה זרה לו, היא להציג את מצוינותכם. אל תצטנעו. יחד עם זאת, הגבילו עצמכם להצגת נושא אחד או שניים בהם באה יכולתכם או ייחודיותכם לידי ביטוי. הדבר יכול להיות הצטיינות בלימודים, קבלת מלגות ופרסים, השתתפות בפעילות התנדבותית, הדרכתית או בהנהגה אזרחית, ברקע שלכם, באישיותכם או במטרות מיוחדות המנחות אתכם
·         נסו שלא לחזור על הנאמר בקורות החיים המצורפים, אלא לשלב את הפרטים אותם ברצונכם להדגיש במסגרת נרטיבית ולהדגימם באופן ברור. במקום להעיד על הצטיינותכם בלימודים מנו את תוכניות המצטיינים בהן השתתפתם וספרו עליהן בקצרה; במקום להעיד על תפיסתכם החברתית ספרו על מסגרות ההתנדבות בהן השתתפתן או אותן הנהגתם
·         כתבו טיוטה ראשונית, הכוללת דברי פתיחה, הצגה עצמית, הצגת מטרתכם, התאמתכם למלגה או לפרס ודברי סיכום
·         על סגנון הכתיבה להיות אישי במקצת, כיוון שאינכם פונים למוסדות אלא לאנשים שיקראו את מכתבכם. השפה צריכה להיות רהוטה אך לא גבוהה מידי, מלאכותית או מקושטת
·         היו מנומסים
·         כמו בכל תהליך כתיבה אחר, ערכו את הטיוטה למכתב. כדי לשפוט באופן מיטבי את שכתבתם עדיף להתרחק מעט מן הכתיבה ולחזור אליה לאחר שעסקתם בפעילות שונה
·         כמו בכל תהליך כתיבה אחר, תנו לאחרים לחוות דעתם על הכתוב לפני שתשלחו את המכתב
אם בסופו של דבר לא הצלחתם להשיג מלגה, אל תתייאשו והמשיכו לנסות. זכרו שהדבר החשוב ביותר בפנייה להצעת מלגה הוא קבלת רכישת ופיתוח מיומנות בתחום. הדבר יועיל לכם בפניות הבאות כתלמידי דוקטורט או כחוקרים במוסד אקדמי.
אם לא זכיתם באף מלגה או אפשרות מימון אחרת, נסו לראות את הצד החיובי של העניין: אילוצי התעסוקה בזמן כתיבת הדוקטורט עשויים לפתוח כיוונים חדשים בקריירה מקצועית ואף לנושאי עניין מחקריים. נסו למצוא מקורות הכנסה הקשורים למעגל הרחב של השכלה גבוהה וקריירה אקדמית.

כדי לחזור לסעיף הקודם - קבלת משוב - לחצו כאן

כדי להמשיך לפרק 4 - כיצד להפוך לחלק מהקהילייה המחקרית - לחצו על הקישור בחלונית מימין או כאן

אין תגובות: