יום שלישי, 20 בדצמבר 2011

2. מנחים והנחייה (1 מתוך 10)

(2)א. תפקידי המנחה

יחסי מנחה-מונחה אינם מסתכמים בייעוץ, ובמיטבם מתרחבים למערכת בה המנחה והמונחה כאחד מתרכזים התפתחות האקדמית, המקצועית והאישית של המונחה. נשמע משונה? לא כל כך. מנחים המזהים ומעודדים תלמידים טובים זוכים גם בעניין אישי וגם בשיתופי פעולה מקצועיים.
יחסי הנחיה רבים נשמרים גם לאחר שהתלמיד סיים את כתיבת הדוקטורט והחל בקריירה אקדמית. יחד עם זאת, לא כל יחסי הנחייה הם כאלו, וחלק מהם רחוק מאוד מלהיות אידיאליים.
מנחים ומנחות (להלן: מנחים) טובים מזהים חמש מטרות מרכזיות שעליהם לעודד את תלמידי מחקר שלהם להשיג:
·  כתיבה מעשית (מושגת על ידי הסכמות משותפות על נושא וסגנון ועל קביעת לוח זמנים ועמידה בו)
·  כניסה לעולם האקדמי (מושגת על שיתוף התלמידים בידע דיציפלינארי ומקצועי, כרה ביניהם לבין חוקרים וסיוע בהשגת מימון)
·  חשיבה ביקורתית (מושגת על ידי חקירה סוקראטית של התלמידים בנוגע לרעיונותיהם, שיטותיהם וכו')
·  פעולה עצמאית (מושגת על ידי עידוד התלמידים, אימונם ומימון השתתפותם בפעילות אקדמית)
·  פיתוח הקשר עם המנחה (מושגת על ידי עידוד תלמידים ויצירת אווירת עבודה חיובית)
במקרה שהמנחים מפקפקים ביכולתו של המונחה להשיג מטרות אלו, לאחר שכבר התחייבו להנחותו, הם ינסו לעודדו לבחון מחדש את פרויקט הדוקטורט, או את הקריירה האקדמית העתידית. מנחים מסורים פחות יעדיפו לנטוש את המונחים, אם יאמינו שיכולותיהם מוגבלות, מתוך הנחה, מוצדקת כנראה, שעדיף לרכז מאמץ בתלמידים מוצלחים יותר או במחקר. מכאן שלמרות שהמנחים הם יועציהם הקרובים של תלמידי מחקר, כדאי לכם בדרך כלל לא לשדר להם פקפוק בדרככם או ביכולתכם, להתכונן כראוי לפגישות עימם וליצור רושם טוב ככל האפשר, לא רק בקשר למחויבותכם לפרויקט, אלא לאפשרותכם להצליח בו.
בדרך כלל, הכתיבה בפועל של הדוקטורט מזוהה על ידי המנחים כמטרה החשובה ביותר ואליה מצטרפת מטרה אחת נוספת מהרשימה שלעיל. בנוסף, בדרך כלל, התמיכה הרגשית בתלמידים, המגולמת בפיתוח הקשר איתם, נתפסת כמטרה חשובה פחות ביחס לשאר המטרות. יש לזכור שלמנחים מודלים שונים להנחיה הנקבעים מאופיים, מההנחיה הנהוגה במחלקה אליה הם משתייכים ומההנחיה שהם עצמם קיבלו, מסוג המחקר וממידת העניין שלהם במחקרם של תלמידיהם.
בהינתן מטרות ההנחיה, מנחים אידיאלים מוגדרים כ:
·   יועצים המוכנים לשתף את המונחה בניסיונם
·   מורים הנותנים משוב פרטני לביצועי התלמיד
·   מנחים מקצועיים המלווים את התקדמותו האקדמית והמקצועית של התלמיד
·   מאמנים המלמדים את התלמידים אודות אחריות מקצועית
·   "מממנים" המהווים מקור מידע לתלמידים לאפשרויות מימון ומסייעים להשגתן
·  "אמרגנים" המקדמים את תלמידיהם ומציגים אותם בפני קולגות
·   תומכים המספקים עידוד רגשי ומוסרי
·   מודלים לחיקוי המחצינים כישרונות והתנהגות אתית

למידע נוסף, סיוע, ייעוץ והכוונה לגבי התנהלות מול מנחים, ניתן לפנות אלי לכתובת הדוא"ל adissertationcompleting@gmail.com .

כדי לחזור לפרק הקודם - איך להתחיל? - לחצו כאן
כדי להמשיך לסעיף הבא - הנחייה מרובה - כאןאין תגובות: